O nas

Co sprawia, że nasze przedszkole jest wyjątkowe?

 

 • pomagamy każdemu dziecku zrealizować swój pełen potencjał w każdym obszarze życia
 • materiał rozwojowy Montessori dostępny w przedszkolu umożliwia dzieciom doświadczanie radości z uczenia się
 • wspieramy rozwój poczucia własnej wartości, dostarczając okoliczności odkrywania własnymi siłami
 • pielęgnujemy rozwijanie u dzieci poczucia obowiązku, pewności siebie i samodyscypliny opartej na ich wewnętrznym pragnieniu bycia samodzielnym oraz bycia rozpoznawanym jako członek grupy
 • dokładamy starań, aby stworzyć rodzinną atmosferę
 • wspieramy rozwój poznawczy i społeczny dzieci
 • środowisko i metody nauczania wspierają samodzielność i samodyscyplinę
 • lekcje są indywidualne i w małych grupach
 • nauczyciel potrafi dobrać materiał dydaktyczny, by nie był on zbyt trudny lub zbyt łatwy dla dziecka, co stanowi prawdziwie zindywidualizowany program nauczania
 • grupy mieszane wiekowo (2,5-6 lat)
 • dziecko realizuje program nauczania zgodny z jego możliwościami i potrzebami
 • dziecko samodzielnie poznaje i formułuje pojęcia poprzez materiały do samoedukacji
 • dziecko pracuje nad danym zadaniem tak długo, jak jest zainteresowane
 • dziecko samo wyznacza sobie tempo nauki rozwijając własne zainteresowania
 • dziecko zauważa własne błędy dzięki i informacji zwrotnej zawartej w materiale  rozwojowym
 • dziecko może pracować w miejscu, które samo wybierze, może się przemieszczać i rozmawiać , kiedy chce (jednocześnie nie przeszkadzając innym przy pracy)
 • program nauczania pozwala rodzicom zrozumieć filozofię Montessori oraz uczestniczyć w procesie nauczania

 

 

Dążymy do tego, by:

 • pomóc każdemu dziecku zbudować pozytywny obraz samego siebie oraz nabrać szacunku dla samego siebie i innych
 • dostarczyć dziecku okazji do rozwijania zdolności interpersonalnych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
 • zachęcać każde dziecko do podejmowania inicjatywy i rozwijania umiejętności podejmowania decyzji
 • zachęcać i demonstrować dobre nawyki żywieniowe, zdrowotne i dotyczące bezpieczeństwa
 • rozwijać umiejętność pomagania samemu sobie
 • rozwijać pozytywne podejście do nauki
 • pomagać dziecku rozwijać poczucie porządku, koncentrację oraz samodzielność

 

 

 

Misja:


Misją naszego przedszkola jest wspieranie indywidualnego rozwoju Dziecka, kształtowanie jego naturalnej motywacji poznawania, pobudzenie go do działania, urzeczywistnienie i wzmacnianie jego możliwości twórczych.

 

 

Wizją naszego przedszkola jest:

Przedszkole oferuje kompletny program edukacji oparty na filozofii i zasadach stworzonych przez Marię Montessori. Stawiamy na indywidualnie podejście do każdego dziecka, poznanie jego zainteresowań, jego możliwości i predyspozycji do nauki, uświadomienie każdemu dziecku jego mocnych i słabych stron, po to aby jego rozwój przebiegał prawidłowo i harmonijnie i aby żył w poczuciu własnej wartości. Dla każdego dziecka szukamy indywidualnych sposobów na skuteczne uczenie się nowych umiejętności i szybkie zdobywanie informacji, jak również skuteczne ich przyswojenie na pamięć. Gdy jest to konieczne, przygotowujemy dziecko na ciągłe zmiany, gdyż w takiej rzeczywistości będzie musiał funkcjonować w dorosłym życiu. Przygotowujemy dzieci do życia, a nie tylko do następnego etapu edukacji.