Organizacja przedszkola

Godziny pracy przedszkola

Niepubliczne Przedszkole Montessori „Na zielonym Wzgórzu” jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.30 przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni wolnych niżej wymienionych.

Rodzic zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania dziecka do placówki najpóźniej do godziny 8.30 i punktualnego odbierania dziecka do godziny 16.30.

W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.30 rozpoczyna się opieka ponadwymiarowa, której koszt wynosi 40 zł za każdy rozpoczęty kwadrans do kasy przedszkola.

Rodzic zobowiązuje się do przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka i natychmiastowego odebrania dziecka chorego.

Przedszkole nie posiada uprawnień do podawania dziecku choremu lekarstw.

Dzieci odbierane są z przedszkola przez prawnych opiekunów lub osoby pisemnie upoważnione (za okazaniem upoważnienia i dowodu osobistego).

Dni wolne w Przedszkolu 2019/2020:

 • 1 listopada 2019: Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2019: Święto Niepodległości
 • 23 grudnia 2019 – 6 stycznia 2020: Przerwa świąteczna, Nowy Rok
 • 17 luty 2020 – 21 luty 2020 : Ferie zimowe
 • 9 kwietnia 2020 – 14 kwietnia 2020: Święta Wielkanocne od Wielkiego Czwartku do Wtorku Wielkanocnego
 • 1 maja 2020: Święto Pracy 
 • Polskie Dni Montessori ( jeden piątek w miesiącu czerwcu)
 • 11 czerwca 2020 – 12 czerwca 2020: Boże Ciało, piątek po uroczystości Bożego Ciała
 • 13 lipca 2020 – 31 lipca 2020: PRZERWA WAKACYJNA

Uwaga ! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia 🙂

Ważne wydarzenia:

 

 • 13 grudnia 2019 : Kolędowanie
 • 24 stycznia 2020 : Dzień Babci i Dziadka
 • 8 kwietnia 2020 : Śniadanko Wielkanocne  (strój świąteczny)
 • 19 czerwca 2020 : Festyn Rodzinny

 

 

Uwaga ! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia 🙂