Organizacja przedszkola

Godziny pracy przedszkola

Niepubliczne Przedszkole Montessori „Na zielonym Wzgórzu” jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.30 przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni wolnych niżej wymienionych.

Rodzic zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania dziecka do placówki najpóźniej do godziny 8.30 i punktualnego odbierania dziecka do godziny 16.30.

W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.30 rozpoczyna się opieka ponadwymiarowa, której koszt wynosi 40 zł za każdy rozpoczęty kwadrans do kasy przedszkola.

Rodzic zobowiązuje się do przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka i natychmiastowego odebrania dziecka chorego.

Przedszkole nie posiada uprawnień do podawania dziecku choremu lekarstw.

Dzieci odbierane są z przedszkola przez prawnych opiekunów lub osoby pisemnie upoważnione (za okazaniem upoważnienia i dowodu osobistego).

Dni wolne w Przedszkolu 2018/2019:

 • 1 listopada – 2 listopad: Wszystkich Świętych, piątek po Wszystkich Świętych
 • 24 grudnia – 1 stycznia: Przerwa świąteczna, Nowy Rok
 • 4  – 8 luty: FERIE ZIMOWE
 • Święta Wielkanocne od Wielkiego Czwartku do Wtorku Wielkanocnego 
 • Polskie Dni Montessori ( jeden piątek w miesiącu czerwcu)
 • 1 – 3 maja: Święto Pracy, Rocznica Konstytucji
 • 20 – 21 czerwca: Boże Ciało, piątek po uroczystości Bożego Ciała
 • 15 – 31 lipca: PRZERWA WAKACYJNA
 • 15 – 16 sierpnia: WNMP, piątek po uroczystości WNMP

Ważne wydarzenia:

 

 • 19 grudnia – Kolędowanie
 • 18 stycznia – Dzień Babci i Dziadka
 • 17 kwietnia – Śniadanko Wielkanocne  (strój świąteczny)
 • 14 czerwca: Festyn Rodzinny

 

 

Uwaga ! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia 🙂