Organizacja przedszkola

Godziny pracy przedszkola

Niepubliczne Przedszkole Montessori „Na zielonym Wzgórzu” jest otwarte

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 16.00 przez cały rok szkolny

z wyjątkiem dni wolnych niżej wymienionych.

Rodzic zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania dziecka do placówki najpóźniej do godziny 8.30 i punktualnego odbierania dziecka do godziny 16.00.

W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.00 rozpoczyna się opieka ponadwymiarowa, której koszt wynosi 40 zł za każdy rozpoczęty kwadrans do kasy przedszkola.

Rodzic zobowiązuje się do przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka i natychmiastowego odebrania dziecka chorego.

Przedszkole nie posiada uprawnień do podawania dziecku choremu lekarstw.

Dzieci odbierane są z przedszkola przez prawnych opiekunów lub osoby pisemnie upoważnione (za okazaniem upoważnienia i dowodu osobistego).

Dni wolne w Przedszkolu 2023/2024:

 • 1 listopada 2023: Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2023: Święto Niepodległości
 • 22 grudnia 2023 – 31 grudnia 2023:  Zimowa przerwa świąteczna, Nowy Rok
 • 6 stycznia 2024: Święto Trzech Króli
 • 22 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 : Ferie zimowe
 • 28 marca 2024 – 2 kwietnia 2024: Święta Wielkanocne od Wielkiego Czwartku do Wtorku Wielkanocnego
 • 29 kwietnia 2024 – 3 maja 2024: Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 maja 
 • 30 maja 2024 – 31 maja 2024Boże Ciało, piątek po uroczystości Bożego Ciała
 • Polskie Dni Montessori
 • 15 lipca 2024 – 2 sierpnia 2024: PRZERWA WAKACYJNA
 • 15 sierpnia 2024 – 16 sierpnia 2024 – WNMP

Uwaga ! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia 🙂

Kalendarium:

 • 16 września 2022:  Dzień Sprzątania Świata
 • 30 września 2022: Dzień Chłopaka
 • 14 października 2022: Dzień Edukacji Narodowej
 • 14 luty 2023: Walentynki
 • 16 luty 2023: Tłusty Czwartek
 • 8 marca 2023: Dzień Kobiet
 • 5 kwietnia 2023: Śniadanko Wielkanocne  (strój świąteczny)
 • 21 kwietnia 2023: Międzynarodowy Dzień Ziemi
 • 1 czerwca 2022: Dzień Dziecka

Uwaga ! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia 🙂