Organizacja przedszkola

Godziny pracy przedszkola

Niepubliczne Przedszkole Montessori „Na zielonym Wzgórzu” jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00 przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni wolnych niżej wymienionych.

Rodzic zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania dziecka do placówki najpóźniej do godziny 8.30 i punktualnego odbierania dziecka do godziny 16.00.

W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.00 rozpoczyna się opieka ponadwymiarowa, której koszt wynosi 40 zł za każdy rozpoczęty kwadrans do kasy przedszkola.

Rodzic zobowiązuje się do przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka i natychmiastowego odebrania dziecka chorego.

Przedszkole nie posiada uprawnień do podawania dziecku choremu lekarstw.

Dzieci odbierane są z przedszkola przez prawnych opiekunów lub osoby pisemnie upoważnione (za okazaniem upoważnienia i dowodu osobistego).

Dni wolne w Przedszkolu 2020/2021:

  • 23 grudnia 2020 – 1 stycznia 2021:  Przerwa świąteczna, Nowy Rok
  • 11 stycznia 2021 – 15 stycznia 2021 : Ferie zimowe
  • 1 kwietnia 2021 – 6 kwietnia 2021: Święta Wielkanocne od Wielkiego Czwartku do Wtorku Wielkanocnego
  • 3 maja 2021: Święto Pracy 
  • Polskie Dni Montessori ( jeden piątek w miesiącu…)
  • 3 czerwca 2021 – 4 czerwca 2021: Boże Ciało, piątek po uroczystości Bożego Ciała
  • 12 lipca 2021 – 30 lipca 2021: PRZERWA WAKACYJNA

Uwaga ! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia 🙂

Ważne wydarzenia:

 

  • 31 marca 2021 : Śniadanko Wielkanocne  (strój świąteczny)

 

 

Uwaga ! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia 🙂