Organizacja przedszkola

Godziny pracy przedszkola

Niepubliczne Przedszkole Montessori „Na zielonym Wzgórzu” jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.30 przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni wolnych niżej wymienionych.

Rodzic zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania dziecka do placówki najpóźniej do godziny 8.30 i punktualnego odbierania dziecka do godziny 16.30.

W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.30 rozpoczyna się opieka ponadwymiarowa, której koszt wynosi 40 zł za każdy rozpoczęty kwadrans do kasy przedszkola.

Rodzic zobowiązuje się do przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka i natychmiastowego odebrania dziecka chorego.

Przedszkole nie posiada uprawnień do podawania dziecku choremu lekarstw.

Dzieci odbierane są z przedszkola przez prawnych opiekunów lub osoby pisemnie upoważnione (za okazaniem upoważnienia i dowodu osobistego).

Dni wolne w Przedszkolu 2017/2018:

 • 1 listopada: Wszystkich Świętych
 • 23 grudnia – 1 stycznia: Przerwa świąteczna
 • 22  – 26 stycznia: Ferie zimowe
 • Święta Wielkanocne: od Wielkiego Czwartku do Wtorku Wielkanocnego
 • 1 – 3 maja oraz 4  maja: Święto Pracy, Rocznica Konstytucji, piątek po Rocznicy Konstytucji
 • 31 maja – 1 czerwca: Boże Ciało, piątek po uroczystości Bożego Ciała
 • 16 – 31 lipca: Przerwa wakacyjna
 • 15 sierpnia: WNMP

Ważne wydarzenia:

 

 • 22 grudnia – Kolędowanie
 • 18 stycznia – Dzień Babci i Dziadka
 • 28 marca – Śniadanko Wielkanocne  (strój świąteczny)
 • 8 czerwca: Festyn Rodzinny

 

 

Uwaga ! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia 🙂