Plan dnia

Plan dnia

Rytm dnia w przedszkolu jest dostosowany do potrzeb dzieci.

7:00-10:00 Praca własna  (Pedagogika M. Montessori)

To czas pracy z materiałem montessoriańskimi. Pracę w znaczeniu Pedagogiki Montessori należy rozumieć jako taką aktywność dziecka, która ma charakter rozwojowy, poznawczy, twórczy i prowadzi do osiągnięcia konkretnego celu. W tym czasie dzieci doświadczają wewnętrznej aktywności, mają szansę podejmować samodzielnie decyzje. Dzieci mogą swobodnie poruszać się po sali. Mają wolność wyboru materiału, z którym chcą pracować, miejsca, czasu jaki temu poświęcą oraz formy aktywności (czy będzie pracowało samo, czy zaprosi kogoś do współpracy). Nauczyciel pomaga w wyborze dzieciom, które nie potrafią jeszcze same zdecydować.

W czasie pracy własnej oprócz zdobywania umiejętności takich jak: czytanie czy liczenie, dzieci uczą się samodzielnie decydować, planować, współpracować z zespołem, przestrzegać społecznych reguł.

8:00-9:00 Śniadanie – dzieci siadają do śniadania, kiedy są głodne.

9:00-9:30 Spotkanie w kręgu 

Grupa zbiera się w kręgu, aby omówić bieżące sprawy. Każde dziecko (jeśli tylko chce) może podzielić się z innymi tym co jest dla niego tego dnia ważne. Wprowadzenie nowego tematu, omówienie dnia. (Pedagogika M. Montessori)

10:00-11:30 Wyjście na dwór

Dzieci codziennie wychodzą na dwór, niezależnie od pogody. Ubierają się samodzielnie, nauczyciele pilnują, aby dzieci były ubrane odpowiednio do pogody – aby zimą miały szaliki, czapki, rękawiczki, zasłonięte brzuchy, latem nakrycia głowy. Zabawa na świeżym powietrzu dotlenia, daje upust energii, rozwija sprawność fizyczną, hartuje.

12:00-13:30 Obiad oraz czynności higieniczno porządkowe.

13:30-16:00 Praca własna  „II” (Pedagogika M. Montessori) oraz Spotkanie w kręgu –  podsumowanie pracy własnej, piosenka lub wspólna zabawa.

14:45-15:30 Podwieczorek