OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2017 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w celu umożliwienia realizacji umowy oraz w celach związanych z realizacją zadań statutowych ) dotyczącej dziecka uczęszczającego do Przedszkola.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Montessori „Na zielonym Wzgórzu” z oddziałami integracyjnymi w Stargardzie przy ulicy Gdyńskiej 2 reprezentowane przez Małgorzatę Sarzała-Michaliszyn , mail : biuro@montessori-stargard.pl

Niepubliczne Przedszkole Montessori „Na zielonym Wzgórzu” z oddziałami integracyjnymi w Stargardzie przy ulicy Gdyńskiej 2 reprezentowane przez Małgorzatę Sarzała-Michaliszyn jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:

• podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy;

• posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

• dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub umów powierniczych.

• podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2017 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

• dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy, w uzasadnionych przypadkach i zakresie przez okres niezbędny dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych;

• osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;