Dzieci u nas

Dzieci u nas

W wewnętrznym planie rozwoju dzieci mają zakodowany odmienny potencjał i predyspozycje. Potrzebują do swego właściwego i optymalnego wzrostu odmiennych warunków i odpowiedniego dla nich wsparcia. Mają prawo rozwijać się w swoim tempie, mają prawo uczyć się na własnych doświadczeniach – w szczególności popełniając błędy.

U wszystkich dzieci występują tzw. fazy wrażliwe, kiedy to zdobywanie danej umiejętności lub ćwiczenie określonej sprawności staje się najważniejsze i konieczne do dalszego prawidłowego rozwoju. Dziecko wówczas poszukuje w otoczeniu sposobności i pomocy w zaspakajaniu danej wewnętrznej potrzeby, a dobry nauczyciel – obserwator powinien mu w tym pomóc.

Pedagogika Montessori daje każdemu dziecku wielką szansę. Aby umożliwić proces rozwoju w najwłaściwszy dla niego sposób, grupy w przedszkolu są mieszane wiekowo, co pozwala na tzw. „duchową osmozę” między dziećmi – różnorodność zachęca do nauki i jest bardziej motywująca niż jednakowość. Dzieci mają możliwość pracy indywidualnym tempem.
Młodsze przygotowują się wewnętrznie do pracy, często wcześniej interesują się zadaniami, łatwiej przyjmują zasady od starszych dzieci niż dorosłych.  Dzieci starsze powtarzają sobie zdobyte umiejętności, uczą się zrozumiałego formułowania swojej wiedzy, wzmacniają wiarę we własne możliwości ( to co kiedyś było dla mnie trudne, teraz jest łatwe ), łatwiej przestrzegają zasad widząc, że młodsi uczą się od nich.