Nauczyciel Montessori

Cele, jakie stawiamy naszym pedagogom to :

 • służyć dziecku, kierując je ku tym przedmiotom z otoczenia, które odpowiadają jego potrzebom i etapom rozwojowym – nie uczyć, lecz podążać za dzieckiem
 • dbać o ład i porządek w przygotowanym otoczeniu,
 • być  aktywnym, kiedy wprowadza dziecko w związki z otoczeniem, być  pasywnym, kiedy relacja ta się już nawiązała,
 • obserwować dzieci i indywidualizować  podejście dzięki obserwacji
 • słuchać i odpowiadać, kiedy go dziecko o to poprosi,
 • okazywać szacunek dziecku wykonującemu pracę i nie przerywać mu,
 • okazywać szacunek dziecku, które popełnia błędy, i nie poprawiać go,
 • być troskliwym, rozważnym milczeniem, łagodnym słowem,
 • być autorytetem fachowym i osobistym,
 • wspomagać rozwój poczucia własnej wartości w oparciu o samoocenę,
 • inspirować do wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 • rozwijać w dzieciach umiejętności radzenia sobie  w sytuacjach trudnych,
 • pomagać w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów,
 • przestrzegać granic swobody i uczyć odpowiedzialności Wolność i dyscyplina muszą uzupełniać się wzajemnie.
 • rozbudzać ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych nauczycieli i pracowników, są wierni nam i Metodzie Montessori. Dzięki temu udało się stworzyć niepowtarzalny klimat, zapracować na zaufanie rodziców oraz zapewnić dzieciom w pełni profesjonalną ofertę pedagogiczną.